U VMO Ludbreg Laburistima dva mandata

U Ludbregu su uz parlamentarne izbore održani i izbori za Vijeća mjesnih odbora. Od 13 naselja, zajednička koalicijska lista SDP, HSU, HNS i Hrvatski laburisti, odnijela je pobjedu u 10 naselja – Bolfan, Čukovec, Globočec, Hrastovsko, Kučan Ludbreški, Ludbreg, Poljanec, Selnik, Slokovec i Vinogradi Ludbreški.
Mi smo imali svoje kandidatkinje u Ludbregu, Ljubu Horvat i u Vinogradima Ludbreškima, Anu Katanu i obje su izabrane u Vijeće MO.